logo

Regulamin

 Firma oferuje wynajem stylizacji modowych i artystycznych. Oprócz dostępnych strojów, gotowych do wypożyczenia, firma świadczy również usługi stylizacji. Jeśli dostępne ubrania i rekwizyty nie spełniają Państwa oczekiwań, zachęcamy do kontaktu. Pomożemy znaleźć odpowiedni outfit do tematyki sesji, doradzimy i będziemy czuwać nad projektem podczas wykonywanych zdjęć.

Oferta wypożyczalni skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli branży filmowej, fotograficznej, teatralnej, ale również dla odbiorców indywidualnych na specjalne okazje: eventy, koncerty, teledyski, pokazy mody, sesje zdjęciowe itp.

Koszt wypożyczenia stroju różni się zależnie od ceny katalogowej, jakości i ilości wypożyczanych elementów.
Każdorazowo pobieramy kaucję w wysokości wartości przedmiotów. Po oddaniu stroju, firma zwraca 70 % pobranej kaucji.
Okres wypożyczenia obejmuje 3 doby. Każda następna doba to dodatkowy koszt. Istnieje możliwość wysyłki. (kurier DHL 24h  czas wynajmu liczony jest od dostarczenia paczki do dnia  odesłania jej, na podstawie dokumentów wystawionych przez firmę kurierską)

Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
Osoba wynajmująca może zostać obciążona dodatkowymi kosztami (np koszty pralni, naprawy stroju) jeśli strój wróci w nienależytym stanie.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie Umowy Najmu.
3. Dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883 ze zm.)
4. Kostium / Produkt uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane. Klient odbierając produkt w wypożyczalni powinien sprawdzić jego stan i kompletność.
5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta renomowany i specjalnie przygotowany produkt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Wynajęty Najemcy Kostium/Produkt jest czysty, w dobrym stanie i pozbawiony jest wad. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego produktu należy zgłaszać wynajmującemu w chwili wynajmu.
6. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego oraz wpłacenie całej wartości ceny usługi wypożyczenia.
7. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe oraz aktualny telefoniczny numer kontaktowy.
8. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
9. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu
rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
10. Doba wynajmu trwa od chwili rozpoczęcia najmu.
11. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia. Nie zwrócenie stroju w uzgodnionym terminie spowoduje pobranie opłaty karnej w wysokości 30zł za każdy dzień zwłoki.
12. Jeden okres wypożyczenia obejmuje 3 doby.
13. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju/produktu na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.
14. Opłata karna jest płatna/ potrącana od kaucji po ustaleniu okresu przez jaki strój był wypożyczony czyli po jego zwrocie.
15. Klient może dokonać rezerwacji stroju telefonicznie. Taka rezerwacja jest ważna przez okres 24h. W tym czasie klient dokonuje odbioru stroju i wpłaty należności za wypożyczenie.
16. Klient może dokonać rezerwacji stroju na dowolny termin po wpłacie zaliczki w wysokości 20% opłaty za wypożyczenie. Resztę kwoty klient dopłaca w momencie wypożyczenia stroju.
17. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie stroju od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
18. Klient nie może dokonywać żadnych napraw produktu.
19. Klient nie może czyścić produktu.
20. Klient nie może użyczać produktu osobie trzeciej.
21. W przypadku niedokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju ustalonej w dniu jego wypożyczenia lub pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego jeśli jest to możliwe. Tym samym wypożyczający w wyżej wymienionym przypadku dokonuje zakupu towaru po cenie ustalonej w dniu wypożyczenia i z tego tytułu, wypożyczający poddaje się egzekucji wynikającej z umowy kupna wraz z kosztami dodatkowymi.
22. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą
wypożyczenia stroju.
23. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.
24. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd w Bytomiu.
25. Inne, nie ujęte w regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.